Genel

Özel Sektörde Evlilik İzni Kaç Gün?

4857 sayılı İş Kanunu’ nda düzenlenen iş dünyasında işveren ve işçinin haklarının korunması sağlanmıştır. İş dünyasında tarafların haklarının korunması ve iş devamının sağlanabilmesi için gerekli şartlar oluşturulmuştur. Böylelikle iş sürekliliğinin oluşturulabilmesi sağlanabilmektedir. İş Kanunu kapsamında işçilerin yıllık dinlenme süreleri de net olarak belirlenmiştir. Bir işçinin sağlıklı ve iyi şartlarda çalışabilmesinin sağlanabilmesi için fizyolojik ve ruhsal bir dinme sürecine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında her yılda işçilerin yapabilecekleri yasal düzenlemeler ve detaylar net olarak belirlenmiştir. Bu şekilde çok daha dinamik ve çok daha uygun bir iş ortamının oluşturulabilmesi mümkün olmaktadır. Bu kapsamda da günümüzde iş dünyasında daha fazla yer almaları sağlanamaya çalışılan kadınların, iş dünyasında yaşam koşullarına göre uygun olacak bir çalışma ortamına ve koşullarına sahip olabilmeleri amaçlanıyor. Bu çerçevede de bayanların ve bayların iş yaşamları sürerken, özel yaşamlarında meydana gelen değişimlerde meydana gelebilecek durumların mağduriyet oluşturmaması sağlanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında evlilik izni hakkı da işçilere verilmiştir. İş Kanunu’ nda yıllık izinler gibi bazı özel durumlara ilişkin düzenlemelerde gerçekleştirilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında özel sektörde evlilik izni hakkı içinde gerekli olan tüm detaylar düzenlenmiştir. İşçinin evlilik gerçekleştirmesi halinde ücretinden kesinti gerçekleştirilmeden 3 günlük mazeret izni kullanabilme hakkı bulunmaktadır. Yasal olarak düzenlenmiş olan bu hak 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 2.ilave maddesi düzenlenmiştir. Bu kapsamda da çalışanın evlenmesi ya da evlat edinmesi veya babasının, eşinin veya çocuğunun vefatı halinde 3 gün, eşinin doğum yapması durumunda ise 5 gün ücretli izin alma hakkına sahiptir. İş Kanunu kapsamında ilgili durumlara ilişkin olarak belirlenmiş olan gün süreler asgari niteliklidir. Yani işveren ve işçi arasında düzenlenmiş olan iş sözleşmesi kapsamında daha da uzun olarak belirlenebilmektedir. Bu sürelerin altında ise uygulanabilmesi mümkün değildir.

Evlilik İzni Ne Zaman Kullanılır?

İş Kanunu kapsamında söz konusu evlilik izninin ne zaman ve nasıl kullanılacağı gibi konulara ilişkin olarak açık hükümlere yer verilmemiştir. Evlilik izni kullanımı evlilik öncesi ya da nikah sonrası kullanılması ile ilgili de bir kural bulunmadığı belirtilmelidir. Bu noktada İş Kanunu’na göre işçinin yasadan gelen evlilik izni hakkını kullanabilmesi için gereken en önemli nokta evliliğin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Günümüzde evlilik izni hakkı, evliliğin gerçekleştirildiği süreç içerisinde de kullanılabilmektedir. İşveren ve işçi kendi arasında gerçekleştireceği anlaşma ile yasadan gelen evlilik izni sürelerinin ne zaman kullanılacağı konusunda ortak karara varılabilmesi de mümkündür. Evlilik izni hakkının kullanılması için nikah töreni için gün alınması, nikah tarihinin nikah davetiyesinde belirtilen gün ya da düğün tarihi göz önünde bulundurularak izin süresi başlatılabilmektedir. Böylelikle çok daha uygun bir planlama gerçekleştirilebilir.

Evlilik İzni Şartları Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında verilmiş olunan evlilik izni hakkı kullanımı için dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Yani işçilerin evlilik izni hakkını kullanabilmeleri için belirlenmiş olan koşulları yerine getirebilmeleri gerekmektedir. Her ne kadar resmi düğün hakkının kullanımı için evlilik ardından hemen sonra izne çıkılması gerekliliği oluşturmasa da söz konusu evlilik izni hakkı işverenden alınabilmesi için bazı evrakların talep edilmesi söz konusu olur. Söz konusu evrak ve koşulların ilk sırasında ise nikah töreni için günün alınmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda da alınmış olunan bu evlilik tarihi ve nikah tarihinin belirlenmiş olması gerekliliği bulunuyor. Evlilik izni kullanımı esnasında nikah davetiyesinde belirtilen gün ya da düğün tarihi dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda da evlilik izni süreleri hemen başlatılabilmektedir.

Resmi Tatillere Gelen Evlilik İzinleri

Günümüzde 4857 sayılı İş Kanunu’na göre evlilik iznine ilişkin düzenlemenin mevcut olduğu madde kapsamında ‘gün’ şeklinde belirlenmiştir. Bu durumda günümüz iş dünyasında reelde uygulanması durumu farklılıkların meydana gelmesine neden olur. Özellikle de İş Kanunu kapsamında işçilerin izin haklarına ilişkin olarak düzenlemeler ‘iş günü’ şeklinde belirtilmiştir. Ancak evlilik izni için gün kavramı kullanılarak, bir tanımla gerçekleştirilmiş olunması çeşitli anlaşmazlıkların oluşmasına neden olur. Bu yüzden de genel tatil, haftasonu tatilleri, ulusal bayramlar gibi resmi tatil günlerine denk gelen süreler için evlilik izni hakkını içerisinde kabul eden görüşler bulunmaktadır.

Evlilik izin süresinin İş Kanunu’nda gün kavramı ile belirtilmesi nedeni ile söz konusu evlilik izinin iş günü olarak değerlendirilmemesi anlamına ise gelmemesi ise çok önemlidir. İşçinin ücretinden herhangi bir kesinti gerçekleştirilmeden verilmiş olunan bu evlilik iznine ilişkin olarak işçinin çalıştığı günlerin dikkate alınması gerekliliği bulunmaktadır.

Evlilik İzni Ücretten Kesilir Mi?

Günümüzde evlilik izninin çalışma günlerinden sayılmasına ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 46. Maddesinin B bendinde düzenlenmiştir. Buna göre farklı 4/4/2015-6645/35 maddesi ilave 2.maddesinde gösterilen izin süreleri, çalışılmış günler şeklinde hesaba dahil edilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında verilmiş olunan 3 günlük evlilik izni, yıllık izinden bağımsızdır. Bu şekilde bağımsız olarak düzenlenmiş bir izin hakkıdır. Yıllık izin sürelerinden ise düşmesi gibi bir durum asla söz konusu olmaz. Evlilik iznine çıkmış olan işçiler, tıpkı çalışıyormuş gibi izin kullanma hakkına sahip olduklarından, ödemeleri yapılmaya devam eder.

Birden Fazla Evlilik İzni Kullanımı

Günümüz modern yaşam koşulları çerçevesinde işçiler evlilik halinde İş Kanunu kapsamında kendilerine tanınmış olan evlilik izni hakkını kullanabilmektedir. Bu hak kapsamında da işçilerin evlilik izninin kullanımına ilişkin olarak farklı sorular gündeme geliyor. Özellikle de evlilik hakkını çalışma sürelerinde daha önce kullanmış olan işçilerin yeni bir evlilik hakkında bu izni kullanıp, kullanamayacakları merak edilmektedir. Çalışma süresinde evlilik dolayısı ile evlilik izni almış ancak daha sonra boşanmış olan işçilerin bir daha evlenmeleri durumunda ortaya çıkan sorun, bu konuya ilişkin en fazla merak edilen konulardan birisine sahiptir. Bu kapsamda da işçiler boşandıktan sonra ilk evliliğinde evlilik izni kullanmış olsa bile aynı şekilde yeni yani ikinci evliliğinde de evlilik izni hakkını kullanabilmektedir. Yani işçiler çalışma yaşamları boyunca 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında gelen evlilik izni hakkı her evlilik için kullanılabilir.

Memurlarda Evlilik İzni

4857 sayılı İş Kanunu’na göre evlilik izni hakkına ilişkin olarak tüm detaylar düzenlenmiştir. Ancak kamu sektöründe ve özel sektörde evlilik izni gerekliliği olması halinde bazı değişkenler söz konusu olabiliyor. Bazı kurumlar evlenmiş olan memurlara evlilik ardından sonraki 1 ay içerisinde evlilik izni kullanma hakkı verir. Bazı kurumlar ise evlilik tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde evlilik izni kullanımını gerçekleştirebilmektedir. Bu şekilde asıl olarak işvereninin inisiyatifi ve işçinin mevcut olan talebine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı