Genel 37 Yazı Mevcut
 • Bilgisayar teknolojileri hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Dünyanın her yerinde son derece yaygın şekilde kullanılan bilgisayar teknolojileri ile son derece hızlı ve kolay bir şekilde tüm işlemleri gerçekleştirebilmek...

  Şubat 20, 2019 0 1
 • Gelişen teknolojinin sağladığı yenilikler ile birlikte artık bilgisayar teknolojileri gündelik yaşamın önemli bir parçası konumunda bulunuyor. Son derece interaktif hizmet çeşitliliğinin mevcut olduğu internet teknolojileri, gündelik yaşamımızın önemli bir...

  Şubat 19, 2019 0 4
 • İş dünyasında ve çalışma hayatında uygulanan yasal düzenlemeler dolayısı ile hem işveren hem de işçi tarafı için özel sorumluluklar mevcuttur. Bu nedenle de Türkiye’ de hem işçilerin hem de...

  Şubat 18, 2019 0 7
 • 4857 sayılı İş Kanunu’ nda düzenlenen iş dünyasında işveren ve işçinin haklarının korunması sağlanmıştır. İş dünyasında tarafların haklarının korunması ve iş devamının sağlanabilmesi için gerekli şartlar oluşturulmuştur. Böylelikle iş...

  Şubat 17, 2019 0 7
 • Yasal olarak iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen işveren ya da işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun da belirlenmiş olan koşullar dahilinde bildirim süresine uygun hareket etmediği durumlarda diğer tarafa ödemekle...

  Şubat 16, 2019 0 8
 • İşveren ve işçi haklarının düzenlenmesi yasal olarak İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Tarafların haklarının korunması ve nizami bir iş yapısının şekillendirilebilmesi amacı ile uygulanan İş Kanunu kapsamında tüm iş sözleşmesi,...

  Şubat 15, 2019 0 8
 • Modern ekonomi sisteminin temel taşını işçiler oluşturuyor. Üretim ve hizmet sektörlerinde hedeflerin en doğru şekilde yerine getirilebilmesi için başarılı ve dinamik bir işveren ve işçi ilişkisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu...

  Şubat 13, 2019 0 10
 • Türkiye’de aktif olarak uygulanan 4857 sayılı İş Kanunu temel olarak işverenler ile oluşturulan bir iş akdinin (sözleşmesinin) şartlarına bağlı olarak çalıştırılacak işçinin hem çalışma koşulları hem de çalışma ortamına...

  Şubat 11, 2019 0 11
 • Doğru ve düzenli bir çalışma dünyasının şekillendirilebilmesi için yasal düzenlemeler gerçekleştirilir. Bu çerçevede de işçi ve işveren cephesinden ayrı ayrı değerlendirilmesi, karşılıklı haklar ve yükümlülükler büyük bir önem taşımaktadır....

  Şubat 10, 2019 0 14
 • İş dünyasında şartlar her meslek grubuna göre ayrı bir zorluk ve ağırlık taşımaktadır. İş dünyası için önemli değişkenlere yol açan faktörlerin söz konusu olur. Bu yüzden iş dünyası için...

  Şubat 9, 2019 0 13