Dini

Esmaül Hüsna’nın Sırları – Zikri ve Faziletleri

Alemlerin Rabbi olan yüce Allah’ın pek çok sıfatı bulunmaktadır. Bu sıfatların toplam sayısı 99’dur. Bu sıfatlar öylesine alalade olarak belirlenmiş sıfatlar kesinlikle değildir ve olamaz. Olması düşünülemez. Bu sıfatların her biri bir anlam taşır. Halkımız arasında en çok bilinen yanlıştan biri Allah’ın 99 ismi olduğudur. Bu kesinlikle yanlış ve yalandır. Allah’ın tek adı Allah’tır. Esmaül Hüsna’da belirtilen doksan dokuz kelime ise sıfattır. Bu sıfatlar aracılığı ile biz zikir çekerek Allah’tan yardım isteriz. Yardım isteceğimiz konuya göre ise Allah’ın o konuda bulunan sıfatını seçer ve onu zikrederiz. Örneğin en çok kullanılan esmaül hüsna zikri Şafi’dir. Hastalık ve sıkıntılı durumlarda daha çok müminler “Şafi” sıfatını kullanırlar. Bu şafi sıfatıyla zikrederek Allah’tan şifa ve yardım talep ederler. Pek çok kelime Allah’ın sıfatlarından türüyerek ortaya çıkmıştır. Örneğin Rabbimizin Şafi isminden türüyen ve yaygın olarak kullanılan kelime Şifa’dır. Şifayı verecek olanın yalnızca Allah olduğunu bilen bir mümin şifa istemek için Allah’a Şafi sıfatı ile seslenir ve yardım diler. Hastalığına şafi sıfatı ile tecelli etmesini ve kendisini içerisine düştüğü bu acziyet içerisinden kurtarmasını ister. Şimdi sizlere Rabbimizin bu doksan dokuz sıfatının zikirlerinden bazılarını, bu sıfatların bazılarının anlamlarını anlatacağız. Dikkatlice okuyarak günlük hayatımızda bu zikirleri çekerken ne anlama geldiğini anlamalıyız.

Er Rahim: Bu sıfatın anlamı çok merhamet eden ve çok nimet veren olarak iki şekilde anlamlandırılabilir. Bir günde ikiyüz elli sekiz kere zikredildiği taktirde manevi ve maddi olarak bol rızık kapılarını açar. Eğer ikiyüz altmış dokuz kere Er Rahim yazılı olan bir kağıt uykusunda korkan çocuğun üzerine konulursa çocuk bu durumdan kurtulur. Gün içinde bol bol tekrar etmek ve zikretmek kaza ile belaları baştan def eder.

El Melik: Bu sıfatın anlamı bütün alemlerin ve kainatın tek sahibi, mutlak olarak hükümdar olan olarak anlamlandırılabilir. Bir kişi eğer çevresinde söz sahibi, lafı dinlenen kişi, hüküm sahibi olmak istiyorsa her gün doksan bir kere bu zikri yapmalıdır. Sabah namazından sonra yüzyirmi bir kere El Malik zikrini çeken kişi fakirlikten ve yoksulluktan kurtularak rızk kapılarını aralar.

El Mü’min: Bu sıfatın anlamı ise gönüllerde iman ışığı uyandıran ve kendine sığınanları koruyan anlamındadır. Hastalığa düşmek istemeyen ve bundan korkan kişiler hergün yüzotuz yedi kere el mümin zikrini çekerlerse pek çok hastalık onlardan uzak olur. Yalandan ve küfürden uzaklaşmak isteyen insanlar her sabah namazının ardından yüzaltmış yedi kere el mümin zikrini çekerse bu fenalıklardan uzaklaşırlar. Hergün beş vakit namazın ardından yüzotuz altı defa El Mümin zikrini çeken kişi isteği ve arzusu ne ise buna kavuşur.

El Aziz: Mağlup olması mümkün olmayan galip anlamını taşır. Eğer bir insan rakipleri karşısında güçlü olmak istiyorsa günde doksan dört kez bu zikri çekmelidir. Bu sayede rakiplerinin karşısında Allah’ın mutlak galip sıfatına sığındığı için kendisi galip gelecektir. Kişi Allah’a ne kadar yakın ise isteklerini kazanması da o kadar kolay olacaktır. Kişi El Aziz zikrini sık sık tekrar ederse çevresinde bulunan pek çok insan onu sevecektir. Çevresinde sevilmeyen kişiler bu zikri sık sık tekrar edebilirler.

El Bari: Yüce Rabbimizin bu sıfatını günde ikiyüz on dört kez çeken ve bunu hergün tekrar eden kişi işinde başarı sağlar. Bu başarısı sonrasında etrafında nam salar. Herkes onun işinde ne kadar marifetli becerikli olduğu hakkında bilgi sahibi olur. Böylelikle rızkı artar. Allah’a yakınlaşmanın ve onun sıfatlarından yardım istemenin ödülü işte budur. Eğer bir kişinin büyük bir dileği varsa abdest almalı ve kıbleye dönmeli. Bundan sonra kırk beş bin üçyüz altmış defa El Bari sıfatını zikretmelidir. Bunun ardından gönlünden geçen muradını söylemelidir. Böylelikle ettiği duanın kabul olma ihtimali çokça artacaktır.

El Ğaffar: Yüce Rabbimizin bu sıfatı ise bağışlayan anlamındadır diyebiliriz. Rabbimizin mağfiret sahibi olduğunu belirten bir sıfatıdır. Bağışlanmak isteyen müminler bu zikri çokca tekrar ederek bağışlanma ihtimallerini arttırabilir. Tevbe eden kimseler bu zikri sıkça tekrar ederler. Çok sinirli olan kimseler bu zikri çokça tekrar ederlerse bu öfkelerinden kurtulurlar. El Ğaffar sıfatı insanların sakinleşmesine yardımcı olan bir sıfattır. Eğer çok fazla öfke krizi yaşıyorsanız bu anlarda El Ğaffar sıfatına sığınmalısınız.

El Rezzak: Rabbimizin bu sıfatı yarattığı kullarına nimetler bahşeden anlamındadır. Rezzak kelimesinin rızık kelimesi ile bir bağlantısı bulunmaktadır. Bol rızıklar içerisinde bir ömür geçirmek isteyen kimseler günde üçyüz sekiz kere El Rezzak sıfatını zikrederler ise ömürleri boyunca rızık darlığına düşmezler. Hergün aç karnına yirmi defa El Rezzak sıfatını zikredenlerin zihinleri açılır, zeka gelişimleri artar .

El Fettah: Rabbimizin bu sıfatı zorlukları aşan ve kolaylaştıran anlamındadır. Eğer bir insan her türlü konu sebebiyle sıkıntıya düşmüş ise El Fettah sıfatını zikrederek rahatlığa kavuşabilir. Günde dörtyüz seksen dokuz kere okumak maddi ve manevi hayrların kapısını aralamaya yardımcı olur. Eğer bir düşmanınız var ise ve bu düşmanınız ile artık dost olmak istiyorsanız utarit vaktinde yine dörtyüz seksen dokuz kez El Fettah zikrini okumanız bu düşmanınızın artık size dostça yaklaşmasına vesile olacaktır. Bu gerçekleşene kadar hergün bu zikri tekrar etmekte faide vardır .

El Alim: Eğer mümin kişi ilim sahibi olmak ve çok fazla bilgi öğrenmek istiyorsa Rabbimizin El Alim sıfatına sığınmalıdır. Bu sıfat herşeyi çok iyi bilen anlamına gelmektedir. Hergün yüzelli kez okumanın ilim zenginliğine fayda sağladığı rivayet edilmektedir .

El Kabid: Rabbimizin bu sıfatı sıkan ve daraltan anlamındadır. Eğer sizi sıkan ve daraltan şeyler var ise hergün dokuzyüz üç kere El Kabid zikrini çekmelisiniz. Bu sayede zalim kişilerin zulmünden kurtularak feraha erersiniz. İki ay boyunca hergün on bin defa okuyan kişiye bazı sır perdelerinin açıldığı rivayet edilmektedir .

El Adl: Rabbimizin bu sıfatı çok adaletli olmasından dolayıdır. Eğer sizde bir işyerinde yönetici konumunda iseniz ve çalışanlar arasında adaletsiz kararlar vermekten korkuyorsanız mutlaka Rabbimizin El Adl sıfatını zikredin. Bu sayede adaletli olursunuz ve kararlarınızda adalet üzerine yaparsınız. Hergün yüzdört defa okumak kişiye adaletli olma becerisini sağlar .

El Mukit: Rabbimizin bu sıfatında her yarattığını rızıklandıran anlamındadır. Günde beşyüz elli defa okuyan kişi muhtaş olunan pek çok şeyi kazanabilir. Bu zikri çokça yapanın rızık kapısı açılır ve kolaylıkla mülk sahibi olabilir .

Bahsettiğimiz bu sıfatlar yüce Rabbimizin doksandokuz sıfatı arasından bazılarıdır. Rabbimizin her sıfatı bir konuda müminlere yardım eder. Mümin sıkıntıya düştüğünde namaza ve duaya sarıldığı gibi mutlaka zikrede sarılmalıdır. Zikrin faydası ve sevabı oldukça büyüktür. Ayrıca etkiside oldukça fazladır. Çıkış yolu bulmak istediğiniz konu ile ilgili olarak Rabbimizin sıfatlarına sarılmanız oldukça faydalıdır. Mutlaka zikirlerinizde Rabbimizin sıfatlarına yer veriniz.

Hasbinallah ve niemel vekil .

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı